Bimtek Penyusunan Notula Rapat Dinas

Notula rapat dinas merupakan dokumen resmi hasil keputusan rapat dinas yang dijadikan sebagai acuan dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan tertentu yang bersifat kedinasan, Notula rapat juga menjadi pengingat bagi pihak-pihak terkait dalam penyelesaian tugas dan pekerjaan.

Untuk itu guna memudahkan pendokumentasian dan monitoring keputusan hasil tindak lanjut rapat perlu dibuatkan aplikasi penulisan notula rapat. Bimbinga teknis penulisan notula rapat tahap I telah dilaksanakan pada jum’at 27 september 2019 di Aula Graha Rektorat lantai 7 dengan nara sumber Prof. Dr. Suyono, M.Pd dan Dr. Imam Agus Basuki, M.Pd. yang diikuti oleh 25 orang staf UM yang terbiasa menjadi notulen rapat dinas.

0

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *